Architecture - Identity - Branding

Unión Papelera

Una marca sòlida, amb una trajectòria, amb una proposta clara i, alhora, una marca amb diverses possibilitats de desenvolupament, de futur, productes i serveis. Una marca per concentrar-hi i optimitzar així els recursos de comunicació, sense perdre la flexibilitat i evolució constant de l'oferta i els missatges als diversos públics.

La identitat visual flexible és una tendència en què els conceptes, les idees, estan per sobre de tot; una identitat és molt més que un logo, un sistema gràfic propi, amb personalitat i valors concrets.

SUBMARCAS

Una identitat visual flexible ha de tenir un equilibri entre les seves constants, que permeten reconèixer-la, i les seves variables, que permeten que la identitat visual s'adapti a les demandes canviants de comunicació. Cadascun dels components pot, doncs, ser flexible o estàtic.

TARJETAS-2
TARJETAS
LIBRETAS
BOLSAS
FURGO
OFI

info@wobarcelona.com
+34 93 208 68 01
Pintor Fortuny 27
08001 Barcelona